Cookies lišta
  • Obec Tesáre
  • Obec Tesáre
  • Obec Tesáre
  • Obec Tesáre
  • Obec Tesáre
  • Obec Tesáre

Obec Tesáre

Naša spoločnosť realizovala koncom roku 2018 V obci Tesáre kompletny projekt modernizácie verejného osvetlenia. Realizáciou sa nám podarilo zabezpečiť zníženie prevádzkových nákladov pri údržbe a chode sústavy verejného osvetlenia. Realizovala sa taktiež úprava site verejného osvetlenia aj zahustene bodov verejného osvetlenia. Spolu s modernizáciou svietidiel prebehla aj výmena výložníkov.

Na hlavnú cestu bolo použité pouličné svietidlo o výkone 30W. Na bočné uličky v obci boli použité rovnaké svietidlá, akurát s menším výkonom 20W. A na námestie bolo použité pouličné svietidlo o výkone 40W.

Použité svietidlá