Cookies lišta
  • Obec Nová Lehota
  • Obec Nová Lehota
  • Obec Nová Lehota
  • Obec Nová Lehota

Obec Nová Lehota

Spoločnosť ABCOM s.r.o. darovala v máji 2016 obci Nová Lehota  (filmová obec Horná Dolná) 10 ks kompletných svietidiel LED Attaché, každé  s dvoma trubicami LED 2G11 . Dedina s novým osvetlením teda nežiari už len cez deň, svojimi filmovými úspechmi, ale aj v noci.

Výmena starého verejného osvetlenia za LED osvetlenie sa realizuje pomocou LED svietidla s päticou 2G11, ktoré je vhodné do pôvodných svietidiel MODUS a ATTACHÉ na výložník. Spolu so svietidlami 2G11 je možné tiež vymeniť ATTACHÉ za nové už priamo upravené pre svietidlá 2G11.

Pri výmene klasických 36W žiarivkových trubíc za 15W LED klesá spotreba elektrickej energie za osvetlenie o takmer 60%. LED svietidlá majú 3-4 násobne dlhšiu životnosť oproti žiarivkám, čím sa znižujú ďalšie servisné náklady na výmenu žiariviek.

Použité svietidlá